Najkrajší pohľad na svet je z konského chrbta

Cenník k 15.10.2017

 

ŠKOLA  JAZDENIA-JK FADEX MILOSLAVOV

                   

 Kurz pre začiatočníkov (nemusí byť  vlastné čistenie) 

1/A  je  to 10 hodinový blok   , kde sa  záujemca sám naučí sedlať, uzdiť a čistiť końa.   samotné  jazdenie trvá 30 min na lonžke, priprava koňa a čistenie cca 30 min.

               CENA KURZU…...... EUR 180,00

 

1/B  KURZ PRE  DETI  3-10 rokov   (10 x 1/2hod.lonžky bez prípravy) EUR ................180,00

SAMOSTATNÉ HODINY  NA LONŽKE

 

1/C Vodenie detí   10 min.                         EUR  10,00 

 

1/D DETI   (1/2hod.lonžky bez prípravy)  EUR 20,00

 

Kurz pre pokročilých =10 hodinový blok pre samostatne  jazdiaceho v sedle.

-vlastné čistenie na koňa

-v hodine môžu byť viacerí kurzisti (max. 4)

 

2/A  10 x 50 min jazdy, jazdec si sám pripravuje koňa pred jazdou a ošetrí ho po jazde      CENA KURZU …......    ) EUR 200,00                          

 

2/ B Hodina jazdy pre pokročilých  bez pripraveného koňa (len pre absolventov kurzu)je 50 min. jazdy na koni  s tým, že záujemca si sám pripravuje koňa a po jazde ho ošetrí.  (vlastné čistenie)

                          CENA ……………………. EUR 18,00 (viac ľudí v hodine bez tréningu –len dozor! )

                                                         EUR 22,00 (viac ľudí v hodine s tréningom)

2/ C      10x50 min. . Blok len s dozorom bez treningu  …..   EUR 170,00

 

3/A 10 hodinový blok s pripraveným koňom (pre samostatne jazdiaceho)

 50 minút jazdenia na koni bez čistenia a prípravy koňa (viac ľudí v hod.)

   CENA ……………………. EUR 230,00

 

Hodina  jazdy    s pripraveným koňom (pre samostatne jazdiacich)

3/B je 50 min. jazdy na koni bez čistenia a uzdenia (viac ľudí v hodine)

                                                   CENA ……………………. EUR 25,00

 

INDIVIDUÁLNE KURZY A  JAZDENIE

Špeciálne kurzy pre pokročilých : skokový,drezúrny,western  +/ individuálna             škola /, príprava na skúšky základného výcviku – licenciu jazdca  (sám pripravuje koňa)

4/A 10 hod.blok            CENA   .............................  EUR 300,00 

4/B  Individuálny kurz    ..........................   EUR 200,00       

4/C Individuálny kurz (10 hod. Blok - jeden jazdec v hodine)…….  300,00 EUR 

 4/D Individuálna hodina (jeden na hodine ) ……   EUR 30,00

 KONTAKT: Monika Fišerová  0905 646 672

https://jazdeckyklubfadex.meu.zoznam.sk/

  Kurzisti(mimo kat 1a3) ako aj členovia a jazdci musia mať vlastné čistenie, mazanie na kopytá a vodítko na koňa!

Na koni povinná prilba(k zapožičaniu)a korektná jazdecká výstroj.

JAZDENIE NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ!(prosím podpísať pred prvou jazdou!)

Zákaz pohybovať sa medzi koňmi a manipulovať s nimi bez vedomia trénera!!!

Hodiny v angličtine a nemčine  prirážka  5,00 EUR/hod. :  t.j.cena kurzu + 50 EUR

 

JAZDECKÉ  BLOKY JE MOŽNÉ  ČERPAŤ V OBDOBÍ MAXIMÁLNE DO TROCH MESIACOV. NEVYJAZDENÉ HODINY  PO UPLYNUTÍ TEJTO DOBY PREPADNÚ.

Cenník ustajnenia k 1.1.2011

Ustajnenie + výbeh  od 330,00 EUR mesačne.

Kolotoč 50,00 Eur mesačne / denne cca 0,40 min) ,

Špeciálne požiadavky /individuálna starostlivosť, tréning, opohybovanie/ cena dohodou.

 

Kontakt

Monika Fišerová

monika@borseus.sk

K jazeru 224,900 42 MIloslavov SLOVENSKO

0905 646 672
https://www.imdb.com/name/nm0279249/

https://www.jkfadex.sk/ - nová stránka
Tréner :Monika Jány Fišerová 0908628231

https://www.facebook.com/pages/Jazdeck%C3%BD-klub-FADEX/238004882933852?ref=hl

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode